BG  |  EN

Теодора & Георги    Назад

Това е разказ за силата и любовта на българското семейство, за живите традиции и за специалното отношение към възрастни хора и деца. Безспорно, това е сватбата с най-многото прегръдки.

17 август 2019, Варна, комплекс Хоризонт Сватбена фотография от сватбен фотограф Божидар Кръстев и сватбен фотограф Детелина Кръстева, Vonlè Art